י"ט במרחשוון מסמל את היום בו יצא הרב קוק ל''מסע המושבות'' וביקש לפגוש ולעורר את עם ישראל. ביום זה מוסדות החמ"ד מציינים את יום "הרב קוק"
 
הרב אברהם ליפשיץ ראש החמ"ד מתאר את חשיבות היום "מצווה עלינו להנחיל לכל תלמידי החמ"ד את משנתו האדירה והמעמיקה של הרב קוק זצ"ל בכל הקשור לאהבת עם ישראל וארץ ישראל.
כמאמר קריאת הקודש של הרב זצ"ל: 'כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית עלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו'."
 
לציון יום זה יצרנו את ערכת צבעונית ומרשימה לדמותו של הרב קוק. שתלמידי החמ"ד יוכלו להכיר את דמות רבת ההוד
 
המחיר לא כולל מע"מ ודמי משלוח