כל הפלקטים והפוסטרים בגודל 50/70 אלא אם כן צוין אחרת 

הקודם 1 2 3