כל הפלקטים והפוסטרים בגודל 50/70 אלא אם כן צוין אחרת